Åer

En sejltur i kano giver fine friluftsoplevelser for hele familien.

Det er blevet populært at tage på en kanotur på de sønderjyske vandløb.
Derfor er sejladserne på de sønderjyske åer regulerede og begrænsede, både for naturens skyld. Men også for at give deltagerne bedre oplevelser.

Lær at sejle på vandløb

På de fleste strækninger må man kun sejle med strømmen. Dette gælder dog ikke Ribe å.
 
Når man sejler i kano kræver det ikke undervisnig forud for turen og er derfor velegnet til alle og meget sikker.
Man skal under sejladsen forsøge at manøvre uden at ramme brinkerne i åen og uden at støde på grund.
Sørg desuden for at sikkerheden er i orden. Hav altid redningsveste på – mange vandløbene har steder hvor der er dybt der kan være en forbavsende stærk strøm!
Der er meget få steder, hvor kanoen skal bæres på meget korte strækninger. Det kan være ved stemmeværker, grødespærringer og enkelte stejle stryg.
 
Naturoplevelser

Når man sidder i kanoen får man naturen helt ind på livet – og ser
omgivelserne i et andet perspektiv!
Man kommer tæt på åens frodige planteliv - åens hvidblomstrede vandranunkel og breddernes gule iris.

Vandløbene er levested for et rigt fugleliv. På vandet ser man blandt andet
ofte gråand, troldand og blishøne, og langs bredden kan fiskehejren stå på lur efter fisk eller frøer. Nogle steder kan man være heldig at se den sky isfugl.

Der er fine bestande af både ørred og stalling i mange af vandløbene, men
de er sky – så man skal bevæge sig roligt og stille for at se dem. Mange smådyr lever en del af deres liv i åen, for så at klækkes og sværme over åen i stort tal – det drejer sig om døgnfluer, slørvinger og vandnymfer.