Åer

En sejltur på en af åerne giver fine friluftsoplevelser for hele familien.

Det er blevet populært at tage på en kanotur på de sønderjyske vandløb.
Det betyder så også at sejladserne på de sønderjyske åer er regulerede
og begrænsede, både for naturens skyld,
men også for at give deltagerne bedre oplevelser.

Lær at sejle på vandløb

På de strækninger, hvor man må sejle, må man de fleste steder kun benytte kano, kajak eller robåd. Til længere sejladser er kano eller kajak at foretrække. At sejle i kajak kræver megen teknik og dygtighed. Til klasseturen er kanoen særdeles egnet og meget sikker.
Det er vigtigt, at man træner i at sejle inden turen på åen. Man skal kunne manøvrere uden at ramme brinkerne og uden at støde på grund.
Sørg desuden for at sikkerheden er i orden. Hav altid redningsveste på – mange vandløb er dybe og har en forbavsende stærk strøm!
Der er steder, hvor kanoen skal bæres på korte strækninger. Det kan være ved stemmeværker, grødespærringer og enkelte stejle stryg.
Oplev naturen mens du sejler!
 
Naturoplevelser

Når man sidder i kanoen får man naturen helt ind på livet – og ser
omgivelserne i et andet perspektiv!
Man kommer tæt på åens frodige planteliv - åens hvidblomstrede vandranunkel og breddernes gule iris.

Vandløbene er levested for et rigt fugleliv. På vandet ser man blandt andet
ofte gråand, troldand og blishøne, og langs bredden kan fiskehejren stå på lur efter fisk eller frøer. Nogle steder kan man være heldig at se den sky isfugl.

Der er fine bestande af både ørred og stalling i mange af vandløbene, men
de er sky – så man skal bevæge sig roligt og stille for at se dem. Mange smådyr lever en
del af deres liv i åen, for så at klækkes og sværme over åen i stort tal – det drejer sig om
døgnfluer, slørvinger og vandnymfer.