Ribe Å

Ribe Å dannes ved sammenløbet af Gels Å og Gram Å, og den har sit udløb i Vadehavet ved Kammerslusen. Ribe by deler åen i to afsnit, nemlig Ribe Østerå og Ribe Vesterå. Delingen skyldes, at man i 1200-tallet anlagde en dæmning over åen og deri tre vandmøller, som udnyttede vandkraften i åen.

Sejlads på Ribe Å:
Sejlads er tilladt året rundt. Det er ikke muligt at sejle gennem Ribe uden afbrydelse. Se venligst kortet Klik her!

Sejlads på Ribe Å
Sejladsen kan starte ved Stavnager bro, hvorfra der er 10 km til Ribe og 17 km til Ribe Ås udløb i Vadehavet. Lige øst for Ribe sejler man gennem et vildtreservat (Ribe Østerå), hvor det kun er tilladt at sejle i hovedstrømmen (3). Straks efter at have passeret jernbanebroen i Ribe (4) skal man holde til venstre og følge Stampemølleå, hvor der er en ophalerplads (5). Bemærk, at den midterste del af Stampemølleåen kun må besejles af bredejere.

Turens længde ca. 17 km, Der må sejles øst - vest på turen - Både med og mod strømmen.


Restriktioner:
Sejlads mod strømmen er tilladt på Ribe Å (både øst og vest).
Sejlads tilladt hele året.